Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2014

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakostuchna kostuchna
7461 2c7e 500
stpam
Reposted fromuoun uoun viakostuchna kostuchna
4187 f376 500
~K
Reposted fromstayhigh stayhigh viakostuchna kostuchna
4187 f376 500
~K
Reposted fromstayhigh stayhigh viakostuchna kostuchna
- I co teraz zrobimy ? 
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia Day
Reposted fromswojszlak swojszlak viakostuchna kostuchna
8467 5f52 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakostuchna kostuchna
Reposted fromweightless weightless viakostuchna kostuchna
Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromhaazeel haazeel viakostuchna kostuchna
7472 56a6
Reposted fromcreure creure viakostuchna kostuchna
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme viakostuchna kostuchna
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromjust-breathe just-breathe viakostuchna kostuchna
Będziesz tego żałować. Może nie dziś, może nie jutro, ale pewnego dnia.
 I do końca swojego życia.
— Casablanca
Reposted fromolakocie olakocie viakostuchna kostuchna

November 04 2013

8857 2dfd
Reposted fromparafina parafina

November 03 2013

0731 63d4
Można tęsknić za kimś, będąc o dwa kroki.
Reposted fromparafina parafina
6315 574b
Reposted fromparafina parafina
6356 144a
Reposted fromparafina parafina

October 01 2013

1443 1b7b
Reposted fromNanutka Nanutka viaharmony harmony
najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "cholera, kto by pomyślał?".
Reposted fromuhuhu uhuhu viaharmony harmony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl